Polsko - Krakov, Město KrálůKrakov, jedno z nejkrásnějších evropských měst na řece Visle, renesanční skvost a město legend, na jehož podobě se podíleli renomovaní umělci a architekti z Itálie a Nizozemí, historické domy a paláce, náměstí s kostely, obchody, stánky s místními specialitami, příjemné kavárny a návštěva slavného Solného dolu Wieliczka. Určitě ochutnáme i místní specialitu preclíky (obwarzanky).

A SOLNÝ DŮL WIELICZKA

Orientační ceny vstupného: Krakov - Katedrála Wawel zdarma
Krakov - Wawel královské komnaty 18
Krakov - Wawel zbrojnice + klenotnice 18
Krakov - Katedrální muzeum + krypta, zvonice 12
Krakov - Stará Synagoga 8
Wieliczka - solný důl, skupinová prohlídka 93 dospělý; 84 student do 26 let/senior nad 65 let

Kapesné: dle individuálního zájmu o návštěvy památek, doporučujeme 150 PLN

Doprava: autokarem

Nástupní místa: 15.05. - 16.05. odjezd A*, B*, L
11.09. - 12.09. odjezd A*, B*, L

Ubytování: různé

hotel***

Program zájezdu

1. den: Odjezd z ČR v brzkých ranních hodinách (cca 8:30 hod. překročení hranic z ČR). Dopoledne příjezd do KRAKOVA (UNESCO), prohlídka historického centra "Jagellonské perly" v meandru řeky Visly, dominanta města pahorek WAWEL s impozantním Královským zámkem z 10. stol., gotickou katedrálou sv. Stanislava a Václava, místo korunovace a stejně tak posledního odpočinku polských králů. Procházka Starým městem, Královská cesta, Kanovnická ulice, nejkrásnější ulice starého Krakova, univerzitní kolej Collegium Maius s orlojem, Hlavní náměstí s pouličními kavárnami, Mariánským kostelem s největším gotickým oltářním triptychem od Veita Stosse a impozantní historickou tržnicí Sukiennice ve středu náměstí, Floriánská brána a příjemné parky Planty po obvodu starého města. Večer odjezd na ubytování.
2. den: Dopoledne KRAKOV , bývalá židovská čtvrť KAZIMIERZ (UNESCO) s návštěvou některé ze zdejších synagog a připomínkou událostí, které zachycuje film Schindlerův seznam. Odpoledne prohlídka jednoho z největších a nejznámějších solných dolů na světě WIELICZKA (UNESCO). V pozdních odpoledních hodinách odjezd do ČR (přejezd hranic do ČR v cca 18:00 hod.).

květen 2021

15.05. - 16.05.21 sobota - neděle
snídaně autokarem (Praha)
Sleva 8% 2 690 Kč 2 475 Kč
cena za 2 dny (1 noc)
15.05. - 16.05.21 sobota - neděle
snídaně autokarem (Brno)
Sleva 8% 2 690 Kč 2 475 Kč
cena za 2 dny (1 noc)
15.05. - 16.05.21 sobota - neděle
snídaně autokarem (Ostrava)
Sleva 8% 2 690 Kč 2 475 Kč
cena za 2 dny (1 noc)
15.05. - 16.05.21 sobota - neděle
snídaně autokarem (Pardubice)
Sleva 8% 2 690 Kč 2 475 Kč
cena za 2 dny (1 noc)

září 2021

11.09. - 12.09.21 sobota - neděle
snídaně autokarem (Praha)
Sleva 8% 2 690 Kč 2 475 Kč
cena za 2 dny (1 noc)
11.09. - 12.09.21 sobota - neděle
snídaně autokarem (Brno)
Sleva 8% 2 690 Kč 2 475 Kč
cena za 2 dny (1 noc)
11.09. - 12.09.21 sobota - neděle
snídaně autokarem (Ostrava)
Sleva 8% 2 690 Kč 2 475 Kč
cena za 2 dny (1 noc)
11.09. - 12.09.21 sobota - neděle
snídaně autokarem (Pardubice)
Sleva 8% 2 690 Kč 2 475 Kč
cena za 2 dny (1 noc)

Cena zahrnuje

  • 1x snídani formou bufetu,
  • 1x ubytování v hotelu***- 2lůžk. pokoje s příslušenstvím,
  • dopravu lux. klim. busem,
  • průvodce CK

Cena nezahrnuje

  • 1lůžk. pokoj 400 Kč,
  • 1x večeře 300 Kč,
  • Fakultativní příplatek:
  • komplex. pojištění vč. storna zájezdu 80 Kč,
  • Povinný příplatek za nástup v Brně +200 Kč
  • vstupné, fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"