Velký Okruh PolskemV zemi našeho severního souseda navštívíme téměř všechny turistické cíle Polska. Okruh začíná u břehů Baltského moře ve vyhlášených přímořských letoviscích, pokračujeme do oblasti polské Sahary. Stovky čtverečních kilometrů vodních ploch uvidíme u Mazurských jezer a v závěru navštívíme obnovenou Varšavu i unikátní klenot mezi polskými městy Krakov.

Malbork - Gdaňsk - Sopoty - Gdyně - Slowinsky NP - Leba - Olsztyn - Mazurská jezera - Varšava - Wieliczka - Krakov

OD BALTU DO KRAKOVA

OBLAST POLSKÉ SAHARY A MAZURSKÝCH JEZER

Orientační ceny vstupného: Hrad Malbork: 41,5 PLN vč. povinného průvodce

Molo v Sopotech: 8 PLN, děti 4 PLN

Gdaňsk
Radnice - 12 PLN
Uphagenův dům - 10 PLN
Muzeum jantaru - 10 PLN
Zelená brána - 12 PLN
Kostel Panny Marie – 4 PLN
věž kostela – 6 PLN.

Gdynia
Aquarium – 24 PLN
Loď Dar Pomoří - 8 PLN
Loď Blýskavice - 10 PLN
Plavba po moři – 30 PLN /1hod.

Leba
Slowinsky NP vstupné – 6 PLN
výlet na duny - el. vlak - 15 PLN (5,5 km),12 PLN (3,5 km) vždy v jednom směru, 30 PLN / 24 PLN zpáteční
Vojenské muzeum – 14 PLN

Olsztyn
Muzeum hradu - 12 PLN
rozhledna – 5 PLN.

Warszawa
zámek - 30 PLN
Národní muzeum - 16 PLN
Muzeum M. Curie - 10 PLN
Židovské muzeum - 10 PLN
Muzeum Mickiewicze - 5 PLN
Historické muzeum Warszawy - 10 PLN
MHD – 3,6 PLN metro, 3,4 PLN bus

Krakow
Wawel - Státní komnaty - 18 PLN
Soukromá apartmá - 25 PLN s průvodcem povinně, zbrojnice + klenotnice - 18 PLN
Orientální umění – 8 PLN
Dračí jeskyně - 3 PLN
katedrála ve Wawelu je zdarma
vstup krypta, věž a klenotnice katedrály - 10 PLN
Zapomenutý Wawel – 10 PLN
Dáma s hranostajem – 10 PLN
Sandoměřská věž – 4 PLN
Architektura a zahrady – 18 PLN.

Wieliczka – 94 PLN, vč. povinného místního průvodce, děti 74 PLN + poplatek za fotoaparát - 10 PLN

Kapesné: dle individuálního zájmu o návštěvy památek, doporučujeme cca 370 PLN

Doporučujeme: přírodní jeskyně solného dolu Wieliczka nejslavnější polský hrad Malbork krásné hanzovní město Gdaňsk písečné duny polské Sahary

Doprava: autokarem

Nástupní místa: 12.07. - 18.07. odjezd A
09.08. - 15.08. odjezd N + Plzeň

Ubytování: různé

hotel

Program zájezdu

1. den: Odjezd z ČR ve večerních hodinách.
2. den: Oblast Baltského moře: MALBORK (UNESCO), sídlo Teutonských rytířů, nejvýznamnější hrad v Polsku. GDAŇSK , nejkrásnější město na Baltu, přístav, Královská cesta, Neptunova fontána, výstavné domy, Zlatá brána aj.
3. den: SOPOTY , významné letovisko u Baltského moře, lázně zde založil v r. 1823 Napoleonův lékař Jean Haffner. Významné přístavní město GDYNĚ , s Oceánografickým a Námořním muzeem, polská Sahara – SLOWINSKÝ NÁRODNÍ PARK , pohyblivé, až 40 metrů vysoké písečné duny. LEBA , původně malý rybářský přístav, dnes významné přímořské letovisko na pobřeží Baltského moře.
4. den: Prohlídka města OLSZTYN , muzeum lidového umění, městská brána ze 14. stol., kostel sv. Jakuba. Oblast MAZURSKÝCH JEZER , jedna z nejoblíbenějších rekreačních oblastí v Polsku. Více než 3000 jezer ledovcového původu je ideálním prostředím pro kanoisty a jachtaře. Dojezd na nocleh.
5. den: Hlavní město Polska VARŠAVA (UNESCO), nové "staré" město, královský zámek - symbol polské nezávislosti, národní muzeum. Dojezd na nocleh.
6. den: Unikátní solný důl WIELICZKA (UNESCO), slaná jezírka, přírodní jeskyně, technické důlní zařízení, katedrála ze soli. Zbytek dne strávíme v KRAKOVĚ (UNESCO), královský hrad Wawel, katedrála, Collegium Maius, renesanční budova Sukiennice - uprostřed Hlavního náměstí, Muzeum Czartoryskych (Dáma s hranostajem). Noční přejezd.
7. den: Příjezd v časných ranních hodinách.

červenec 2021

12.07. - 18.07.21 pondělí - neděle
snídaně autokarem (Praha)
Sleva 15% 8 990 Kč 7 610 Kč
cena za 7 dní (6 nocí)
12.07. - 18.07.21 pondělí - neděle
snídaně autokarem (Brno)
Sleva 15% 8 990 Kč 7 610 Kč
cena za 7 dní (6 nocí)
12.07. - 18.07.21 pondělí - neděle
snídaně autokarem (Pardubice)
Sleva 15% 8 990 Kč 7 610 Kč
cena za 7 dní (6 nocí)

srpen 2021

09.08. - 15.08.21 pondělí - neděle
snídaně autokarem (Praha)
Sleva 15% 8 990 Kč 7 610 Kč
cena za 7 dní (6 nocí)
09.08. - 15.08.21 pondělí - neděle
snídaně autokarem (Pardubice)
Sleva 15% 8 990 Kč 7 610 Kč
cena za 7 dní (6 nocí)

Cena zahrnuje

  • 4x snídani,
  • 4x ubytování v hotelu - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím,
  • dopravu lux. klim. busem,
  • průvodce CK

Cena nezahrnuje

  • 1lůžk. pokoj 1800 Kč,
  • fakult. služby,
  • Fakultativní příplatek:
  • komplex. pojištění vč. storna zájezdu 280 Kč
  • vstupné,
  • vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"