Francie - Paříž a zámek VersaillesKouzlo města nad Seinou sílí již více než dva tisíce let a již více než dva tisíce let přidávají králové, císaři a prezidenti Francie, klenoty do kulturní pokladnice, jakou Paříž bezesporu je. Pojeďte s námi poznat římské posádkové město, město universitní, sídlo středověkých panovníků, město revoluce, císařství a republiky, město módy a elegance, klenotnici kultury a umění, ale také město Villonovo, Hugovo, Verlainovo, Šímovo, Kubínovo. Poznejte s námi Paříž, za jejíž krásou jezdí miliony turistů z celého světa.

Poznámka: CK je oprávněna změnit nástupní místo na svozové místo! Nástupní místa se odvíjejí podle počtu přihlášení klientů.

Ubytování: hotel

hotel v centru Paříže ve čtvrti Montmartre, poloha hotelu nám umožní i individuální večerní procházky a vstřebání jedinečné atmosféry města

Program zájezdu

1. den: odjezd z ČR odpoledních hodinách.
2. den: ráno příjezd do PAŘÍŽE. Prohlídka města v samém historickém jádru Paříže na ostrově Ile de la Cité, 800 let stará gotická katedrála NOTRE DAME, Prefektura, Justiční palác, dále mj. shlédneme Pařížskou radnici, centrum Pompidou, Les Halles, Královský palác a LOUVRE, čtvrť Opera s chrámem Madeleine. V podvečerních hodinách odjezd na ubytování do hotelu. Večer individuální volno ve městě.
3. den: den bude věnován prohlídce nejznámějšího symbolu francouzské renesanční architektury a královské moci, rezidenci Ludvíka XIV. zámku VERSAILLES. Zámek a zahrady jsou symboly velikosti krále a vzor snad pro každého "zámeckého architekta" Evropy. Když se Ludvík XIV. (1638–1715) rozhodl, že přestaví malý lovecký zámeček svého otce ve Versailles 20 km západně od Paříže na nádherný palác, bylo králi Slunce právě 23 let. Od roku 1661 se Versailles staly rezidencí a sídlem vlády a absolutním mocenským centrem. Po prohlídce odjedeme na náměstí LA DÉFENSE - moderní čtvrť třetího tisíciletí. Večerní MONTMARTRE s krásnou bazilikou SACRÉ-COEUR, postavenou r. 1871, po porážce pařížské Komuny, náměstí Pigalle, MOULIN ROUGE. Návrat na ubytování, individuální volno v Paříži. Stačí se jen procházet místními uličkami a nechat se unášet okolním děním.
4. den: celodenní prohlídka dalších pamětihodností města s průvodcem. Invalidovna, nejznámější monument města Eiffelova věž, navržená architektem Gustavem Eiffelem na počest 100. výročí Velké francouzské revoluce a Světové výstavy v roce 1889, náměstí Trocadero, VÍTĚZNÝ OBLOUK - 50 m vysoký Arc de Triomphe vystavěn na příkaz Napoleona, třída CHAMPS ELYSÉES, nábřeží Bukinistů aj. Podvečerní fakultativní projížďka lodí po Seině s neobvyklým pohledem na pařížské památky. Odjezd do ČR.
5. den: příjezd do ČR v dopoledních hodinách.

prosinec 2021

01.12. - 05.12.21 středa - neděle
snídaně autokarem (Praha)
6 590 Kč
cena za 5 dní (4 noci)
01.12. - 05.12.21 středa - neděle
snídaně autokarem (Brno)
6 590 Kč
cena za 5 dní (4 noci)
01.12. - 05.12.21 středa - neděle
snídaně autokarem (Ostrava)
6 590 Kč
cena za 5 dní (4 noci)
01.12. - 05.12.21 středa - neděle
snídaně autokarem (Pardubice)
6 590 Kč
cena za 5 dní (4 noci)

květen 2022

18.05. - 22.05.22 středa - neděle
snídaně autokarem
6 890 Kč
cena za 5 dní (4 noci)
18.05. - 22.05.22 středa - neděle
snídaně autokarem (Praha)
6 890 Kč
cena za 5 dní (4 noci)
18.05. - 22.05.22 středa - neděle
snídaně autokarem (Brno)
6 890 Kč
cena za 5 dní (4 noci)
18.05. - 22.05.22 středa - neděle
snídaně autokarem (Ostrava)
6 890 Kč
cena za 5 dní (4 noci)
18.05. - 22.05.22 středa - neděle
snídaně autokarem (Pardubice)
6 890 Kč
cena za 5 dní (4 noci)

srpen 2022

17.08. - 21.08.22 středa - neděle
snídaně autokarem
6 890 Kč
cena za 5 dní (4 noci)
17.08. - 21.08.22 středa - neděle
snídaně autokarem (Praha)
6 890 Kč
cena za 5 dní (4 noci)
17.08. - 21.08.22 středa - neděle
snídaně autokarem (Brno)
6 890 Kč
cena za 5 dní (4 noci)
17.08. - 21.08.22 středa - neděle
snídaně autokarem (Ostrava)
6 890 Kč
cena za 5 dní (4 noci)
17.08. - 21.08.22 středa - neděle
snídaně autokarem (Pardubice)
6 890 Kč
cena za 5 dní (4 noci)

září 2022

24.09. - 28.09.22 sobota - středa
snídaně autokarem
6 890 Kč
cena za 5 dní (4 noci)
24.09. - 28.09.22 sobota - středa
snídaně autokarem (Praha)
6 890 Kč
cena za 5 dní (4 noci)
24.09. - 28.09.22 sobota - středa
snídaně autokarem (Brno)
6 890 Kč
cena za 5 dní (4 noci)
24.09. - 28.09.22 sobota - středa
snídaně autokarem (Ostrava)
6 890 Kč
cena za 5 dní (4 noci)
24.09. - 28.09.22 sobota - středa
snídaně autokarem (Pardubice)
6 890 Kč
cena za 5 dní (4 noci)

říjen 2022

26.10. - 30.10.22 středa - neděle
snídaně autokarem
6 890 Kč
cena za 5 dní (4 noci)
26.10. - 30.10.22 středa - neděle
snídaně autokarem (Praha)
6 890 Kč
cena za 5 dní (4 noci)
26.10. - 30.10.22 středa - neděle
snídaně autokarem (Brno)
6 890 Kč
cena za 5 dní (4 noci)
26.10. - 30.10.22 středa - neděle
snídaně autokarem (Ostrava)
6 890 Kč
cena za 5 dní (4 noci)
26.10. - 30.10.22 středa - neděle
snídaně autokarem (Pardubice)
6 890 Kč
cena za 5 dní (4 noci)

prosinec 2022

07.12. - 11.12.22 středa - neděle
snídaně autokarem
6 890 Kč
cena za 5 dní (4 noci)
07.12. - 11.12.22 středa - neděle
snídaně autokarem (Praha)
6 890 Kč
cena za 5 dní (4 noci)
07.12. - 11.12.22 středa - neděle
snídaně autokarem (Brno)
6 890 Kč
cena za 5 dní (4 noci)
07.12. - 11.12.22 středa - neděle
snídaně autokarem (Ostrava)
6 890 Kč
cena za 5 dní (4 noci)
07.12. - 11.12.22 středa - neděle
snídaně autokarem (Pardubice)
6 890 Kč
cena za 5 dní (4 noci)

Cena zahrnuje

  • doprava klim. busem, 2x ubytování v hotelu*** v centru Paříže - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 2x snídaně, vedoucí zájezdu

Cena nezahrnuje

  • vstupné, místní doprava, pobytová taxa, fakult. výlety a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
  • 1lůžkový pokoj 2 200 Kč, pojištění léčebných výloh vč. storna zájezdu 225 Kč