Pikardie, Ardeny a koupání v La MancheChampagne, Pikardie, turistika v Ardenách, koupání v Atlantiku. Opomíjený kout Francie je bohatý na historická města a okázalé katedrály i zvonice, četné památky UNESCO, dějiště krutých bitev a místa s puncem historie. Rodiště významných osobností Francie, mondénní mořské pláže u kanálu La Manche, půvabná příroda, svérázná kuchyně… to vše nabízí Pikardie… a Ardeny pak toulky jedinečnou krajinou a nejdelší podzemní cestu lodí na světě.

Verdun - Remeš - Laon - Soissons - Pierrefonds - Compiegneský les - Beauvais - Amiens - Le Touquet – Boulogne sur Mer - Calais – Saint Omer - Arras - Cambrai – Charleville Méziers - Sedan - Bouillon - Cáchy

Doprava: autokarem

nástupní a svozová místa v ČR zdarma Praha, Plzeň

Ubytování: hotel

Ubytování je zajištěno v hotelech typu Premiere Classe ve 2lůžkových pokojích s vlastním příslušenstvím.

Program zájezdu

1. den: Odjezd z ČR v pozdních večerních hodinách, transfer přes Německo.
2. den: Oblast Lotrinska, krajina s meandry řeky Mosely , pověstná bojiště a pevnost Verdun, prohlídka bitevního pole z 1. svět. války, hřbitovy a kostnice, bajonetové zákopy, Memorial, krajem Champagne , zastávka v historickém městě Remeš (UNESCO), známém také jako středisko šampaňského, krátká pocta dvěma chrámům, korunovační katedrála králů (vitráže od Chagalla ) a opatský románsko-gotický kostel St-Rémy (bazilika svatého Remigia), kde byl r. 496 biskupem Remigiem pokřtěn Chlodvík, král Franků, kostelík svatého Jakuba se Šímovými vitrážemi. Pikardie: starobylý Laon na vysokém osamělém skalním ostrohu, jízda místním autobusem, hradby, monumentální brána Porte d’Ardon, citadela, krásná středověká katedrála a klášterní kostel sv. Martina. Odjezd na ubytování.
3. den: Cesta podél řeky Aisne, kde se rovněž bojovalo za 1. sv. války, vojenské hřbitovy, Soissons, už v 5. století centrum Francké říše, katedrála St. Protais, St. Gervais s obrazem Paula Rubense , pocta gotice u ruin kostela St. Jean de Vigne, cesta za historií Francie : Compiegneský les a event. královský zámek Compiegne , právě zde zajali Johanku z Arku Burgunďané v r. 1430, pohádkový zámek Pierrefonds , původem středověký hrad, na jehož obnově se podílel Eugene Viollet-le-Duc (jako Notre Dame v Paříži a Carcassonne) a interiéry zachránil Napoleon III., vagón maršála Foche, kde byla podepsána kapitulace Německa. Beauvais, úžasná katedrála se slavným orlojem (měla být ve 13. stol. nejvyšším chrámem na světě – úctyhodných 48 m), večerní překvapení nebo společné posezení a ochutnávka místních specialit. Odjezd na ubytování.
4. den: Amiens (UNESCO), ranní Notre Dame, největší katedrála ve Francii s vitrážemi a labyrintem a portálem zvaným kamenná bible, dům Julese Verna, malebná čtvrť St. Leu a vodní zahrady Hortillonages, kouzlo zahradní čtvrti s loďkami na kanálech, cesta údolím Vallée de la Somme, vzpomínky na boje 1. světové války i na Jana Lucemburského a bitvu u Kresčaku r. 1346, cesta k moři - na Opálové pobřeží, letovisko Le Touquet, mondénní pláže s bizarními vilami. Podél pobřeží do Boulogne sur Mer, významný přístav a největší rybářská základna v Evropě, středověká čtvrť "ville haute" s hradbami, zvonice (UNESCO), možnost návštěvy světově proslulého Mořského centra a akvária, krásné pláže a architektura, kouzlo ulic a kavárniček, koupání ve vlnách La Manche a pohoda na romantických plážích nebo indiv. ochutnávka specialit z mořských plodů, zastávka v Calais, přístavní město s pohnutou historií, slavná Rodinova socha " Občané z Calais " a věž (UNESCO). Odjezd na ubytování.
5. den: Poutní místo St. Omer, katedrála s Rubensovým obrazem, bojiště 1. světové války a hřbitůvek v La Targette (čeští vojáci obou svět. válek), zastávka u La Coupole d´Helfaut Wizernes , bývalé základny Němců, muzeum války a kosmu. Arras, historické město, dvě z nejkrásnějších náměstí Francie , z věže výhled na domy ve vlámském stylu ze 17. století, radnice ve stylu plaménkové gotiky, věž radnice (UNESCO), možnost oběda. Cambrai, náměstí s honosnými domy, kostel St Géry s dalším Rubensovým obrazem: Kladení do hrobu (Mise au Tombeau), kostel sv. Martina, městská zvonice (UNESCO), renesanční radnice s věží. Odjezd na ubytování.
6. den: Cesta Ardenami, příroda a vzpomínka na historii světových válek: Charleville-Méziers, brána do Arden , náměstí Place Ducale s domy z barevného vápence se šedými střechami a s podloubími, rodiště Rimbauda, romantická krajina hraničních hor a údolí Vallée de la Meuse, cesta přes Sedan, centrum kraje Ardennes, nejrozsáhlejší pevnost v Evropě z 15. stol., od středověku město textilu, toulky belgickými Ardenami , belgický Bouillon, hrad rytíře Gottfrýda, dobyvatele Jeruzaléma, nad řekou Semois, desítky druhů piva, návštěva největší přírodní perly Arden jeskyně Remouchamps, nejdelší podzemní cesta lodí na světě, krátká večerní zastávka v Cáchách, městu Karla Velikého , katedrála, která pochází už z karolínské doby, Karel IV. tu byl korunován králem Svaté říše římské, večerní město, odjezd do ČR pozdě v noci.
7. den: Návrat do ČR v ranních hodinách.

červenec 2019

01.07. - 07.07.19 pondělí - neděle
vlastní autokarem (Praha)
10 490 Kč
cena za 7 dny (4 noci)
(TourOperátor: IDEAL - TOUR PRAHA, s.r.o.)

Cena zahrnuje

 • 4 ubytování
 • dopravu luxusním autokarem
 • služby českého průvodce
 • zákonné pojištění ve znění zákona č. 159/99 Sb.

Cena nezahrnuje

 • vstupy, místní dopravu, pobytovou taxu, ochutnávky, fakultativní služby cca 100 EUR
 • cestovní pojištění a proti stornu max. plnění 12500 Kč (příplatek: 270 Kč)
 • jednolůžkový pokoj (příplatek: 2990 Kč)
 • 4 snídaně (příplatek: 700 Kč)
 • 1 společná večeře (příplatek: 650 Kč)
 • svoz Hradec Králové, Pardubice (příplatek: 300 Kč)
 • svoz Brno (příplatek: 400 Kč)